Körens styrelse

2023
Anneli Qvarnström,   ordförande
Malte Burvall,             vice ordförande
Liljan Brännström,    sekreterare
Kjell Axelson,             kassör
Ulla-Britt Larsson
Gunny Blomgren
Benkt Wiklund

2022
Barbro Kjellberg,       ordförande
Malte Burvall,            vice ordförande
Gunny Blomgren,      sekreterare, medlemsansvarig
Kjell Axelson,            kassör
Olle Arndtzén
Britt-Marie Berge
Ulla-Britt Larsson

2021
Barbro Kjellberg, ordförande
Malte Burvall, vice ordförande
Kjell Axelson, kassör
Gunny Blomgren, sekreterare, medlemsansvarig
Olle Arndtzén
Britt-Marie Berge
Marianne  Enmark

2020
Barbro Kjellberg, ordförande
Malte Burvall, vice ordförande
Kjell Axelson, kassör
Gunny Blomgren, sekreterare, medlemsansvarig
Olle Arndtzén
Birgitta Hellström
Marianne  Enmark

_____________

2019
Barbro Kjellberg, ordförande
Malte Burvall, vice ordförande
Karin Svedin, kassör
Gunny Blomgren, sekreterare, medlemsansvarig
Kjell Axelson
Anne-Maj Engkvist, resesamordnare mm
Birgitta Hellström

____________

2018
Barbro Kjellberg, ordförande
Malte Burvall, vice ordförande
Karin Svedin, kassör
Harrieth Allergren, sekreterare
Gunny Blomgren, medlemsansvarig
Anne-Maj Engkvist, resesamordnare mm
P O Glaas, resesamordnare mm


Nedre raden: Barbro Kjellberg, Harrieth Allergren, Anne-Maj Engkvist, Karin Svedin
Övre raden: P O Glaas, Gunny Blomgren, Malte Burvall
__________

2017
Barbro Kjellberg, ordförande
Malte Burvall, vice ordförande
Karin Svedin, kassör
Harrieth Allergren, sekreterare
Gunny Blomgren, medlemsansvarig
Anne-Maj Engkvist, resesamordnare mm
Ulf Hansson, designrådgivare mm


Nedre raden: Karin Svedin, Anne-Maj Engkvist, Harrieth Allergren, Barbro Kjellberg
Övre raden: Gunny Blomgren, Ulf Hansson, Malte Burvall