Om kören

Generationskören har blivit kulturförening

Generationskören bildades år 2008. Det var Eleanor Bodel, då projektledare inom Kultur för Seniorer – Kultur och Hälsa i Umeå kommun, som kom på den goda idén att bilda en kör för seniorer. Gensvaret blev stort och nu år 2017 är det 120-140 seniorer som träffas en gång i veckan för att tillsammans sjunga rock och pop. Under åren har flera seniorkörer bildats runt om i Sverige med Generationskören i Umeå som förebild.

Namnet Generationskören kom sig av att kören under de första åren samarbetade med Musikskolan i Umeå och att vi lokalmässigt repeterade i samma byggnader. Elever från Musikskolan utgjorde vår orkester och sångsolister och lärare från Musikskolan var körledare. Detta upphörde så småningom och samarbetet med Musikskolan tog slut. Kören har fortsatt att utvecklas under vår nuvarande körledare Ange Turell.

Efter att Eleanor Bodel gick i pension år 2015 genomfördes en omorganisation inom Umeå Kultur för Seniorer, vilket ledde till att kören inte längre kom att finnas inom Umeå Kultur. Lösningen för att behålla kören var då att bilda en förening. Arbetet med föreningsbildandet startade under hösten 2016. Vi bildade då en interimsstyrelse som i studiecirkelform i föreningskunskap tog fram stadgar, budget och verksamhetsplan. Den 13 februari hölls det konstituerande årsmötet och Kulturföreningen Generationskören i Umeå var ett faktum. Kulturnämndens ordförande Tomas Wennström agerade ordförande för årsmötet och i stort sett hela kören var närvarande. Ett nytt skede i körens liv har påbörjats!

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Vi har spelat in två CD/DVD (2010, 2012)
och en musikteater som finns på DVD (2014)

Åldersfördelning i mars 2016

Läs mer om våra repetitioner här