Körledare

 Ange Turell – fr o m 9 september 2013
Vår körledare sedan hösten 2013 är Ange Turell. Han är pedagog och inspiratör
och har arbetat med musik och friskvård ur ett holistiskt perspektiv i cirka 25 år.
Ange undervisar med skärpa, värme och lyhördhet inför de grupper han möter.
Förutom sitt pedagogiska arbete är Ange också själv aktiv musiker. I grunden
klassisk gitarrist och kompositör/arrangör och han konserterar flitigt både som
solist och i olika samarbetsprojekt och grupper.

På körövningen den 2 okt 2017 överraskade VK vår inspirerande körledare Ange med en VK-tårta – reportage – bildbildbild

‘Körledaren i våra hjärtan!’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2016-09-20 – Inbjöd till konsert, VK

__________________________________________________
Tidigare körledare:

Linda Niska Sehlberg – fr o m 21 augusti 2012

Kristina Axelsson – fr o m augusti 2010

Catarina Lindqvist – fr o m 2 februari 2009

Anders Lundström – fr o m 9 oktober 2008