Medlemsinformation

Medlemsavgift beslutas på årsstämman. För 2023 är den 300 kr.

Anmälan sker till körens medlemsansvarige, Liljan Brännström: lbrannstrom99@hotmail.com

Faktura skickas från Sensus varje termin och ska vara betald senast i mars under vårterminen och senast i oktober under höstterminen.

=========================================================================

Länkar:

Generationskörens repertoar

Generationskörens repetitioner

SoundCloud, aktuella låtar inspelad av Ange i respektive stämma

Anges Youtube produktion med bl a notkunskap