Kontakt

Kontaktpersoner för Generationskören
De ställer upp och svarar på frågor och tar emot era idéer. De samlar ihop frågeställningar och tar reda på hur det är eller blir. Via kontaktpersonerna hoppas vi kunna vara alla behjälpliga på ett bra sätt.

Barbro Kjellberg, ordförande 070-584 88 42 – e-post: barbro.kjellberg@gmail.com
Malte Burvall, vice ordförande – 070-391 77 51 – e-post: malte.burvall@gmail.com
Gunny Blomgren, sekreterare, medlemsansvarig – e -post gunny.blomgren@hotmail.se
Kjell Axelson, Kassör – 073-065 12 12 – e -post: datax45@hotmail.com
Olle Arndtzén,  070-609 03 83 – e -post: ollearntzn@yahoo.se
Britt-Marie Berge, – e-post bergebrittmarie@gmail.com
Marianne Enmark,  070 – 616 31 99 – e-post: enmark.berglund@gmail.com
Elisabet Hansson, tröjansvarig – 070-238 30 21 e-post: elisabet.hansson.2@telia.com
IngMarie Alfredsson, studiecirkelombud – 070-394 42 70 – e-post: ingmarie.alfredsson@gmail.com