Kontakt

Kontaktpersoner för Generationskören
De ställer upp och svarar på frågor och tar emot era idéer. De samlar ihop frågeställningar och tar reda på hur det är eller blir. Via kontaktpersonerna hoppas vi kunna vara alla behjälpliga på ett bra sätt.

Anneli Qvarnström, ordförande: 070-530 12 24    e-post:  a.q@live.se
Malte Burvall, vice ordförande:      070-391 77 51    e-post:  malte.burvall@gmail.com
Liljan Brännström, sekreterare:  070-319 57 25    e-post:  lbrannstrom99@hotmail.se
Kjell Axelson, kassör:                      073-065 12 12    e-post:  datax45@hotmail.com
Ulla-Britt Larsson,                         070-337 04 96    e-post:  larsson.ub@gmail.com
Gunny Blomgren,                            072-551 28 88    e-post:  gunny.blomgren@hotmail.se
Benkt Wiklund,                             070-388 83 87   e-post:  benkt_wiklund@hotmail.se
Elisabet Hansson, tröjansvarig:  070-238 30 21   e-post:  elisabet.hansson.2@telia.com
Pia Friberg, studiecirkelombud:  070-306 20 84   e-post:  piafriberg2@gmail.com