Generationskörens logotype


G:ets placering i K:et symboliserar
en sammanhållen gemenskap i kören.
Tillsammans skapar det en rörelse framåt.
Linjerna i G:et ger associationer till
notlinjer och kan även tolkas som ett
pulserande ljud. K:et övre del är öppen utåt.
Design: Ulf Hansson