Åldersfördelning

2019-06-01
17 män och 149 kvinnor
Sammanlagt 166 medlemmar

1933          1
1935          2
1938          3
1939          6
1940        15
1941          6
1942        12
1943          8
1944         14
1945           9
1946         11
1947         15
1948         22
1949         13
1950            9
1951            4
1952            9
1953            4
1954            2
1955            1

===============================================

2018-03-20
20 män och 138 kvinnor
Sammanlagt 158 medlemmar

1930          1
1933          1
1935          2
1937          1
1938          3
1939          5
1940        13
1941          9
1942        11
1943          8
1944         14
1945         10
1946         12
1947         14
1948        20
1949          13
1950          8
1951           2
1952          6
1953          1
1954          4
____________________________________________
Sammanställningen gjord av Fakta – Opinion – Marknadsföring

===============================================

2017-04-25
20 män och 138 kvinnor
Sammanlagt 158 medlemmar

1929          1
1930          1
1933          1
1934          1
1935          2
1937          2
1938          3
1939          5
1940        14
1941          9
1942        12
1943          9
1944         14
1945         10
1946         11
1947         16
1948        20
1949          9
1950          9
1951           3
1952          4
1954          2
____________________________________________
Sammanställningen gjord av Fakta – Opinion – Marknadsföring