Återblick

Här hittar du våra tidigare gig samt bilder på kören.

Våra konserter

Bilder på kören

Bidra gärna med texter och bilder från våra gig och sammankomster.
Skicka till e-post: generationskoren@gmail.com
Bilder lämnas gärna på ett USB-minne